Zakładając spółkę handlową, warto zapoznać się z wszelkimi kwestiami, które reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

W odróżnieniu od kodeksu handlowego z roku 1934 aktualny kodeks nie określa kwestii dotyczących prawa handlowego, zagadnienia te zostały w pełni określone w kodeksie cywilnym.

Warto mieć na uwadze konsekwencje, z jakimi wiąże się niezgłoszenie upadłości spółki handlowej.

Według artykułu 586 Kodeksu Spółek Handlowych:

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Głównym obowiązkiem poszczególnych członków zarządu jest terminowe zgłoszenie wniosku o upadłości. Zobowiązanym do tej czynności jest każdy z członków zarządu osobno, termin składania wniosku nie może nastąpić później niż do 30 dni od momentu, gdy wystąpiła podstawa do zgłoszenia upadłości. Podkreślić należy, iż niewywiązanie się z tego obowiązku nosi miano przestępstwa.

Upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność polega na braku możliwości wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Określa się, że dłużnik utracił taką zdolność w przypadku gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

W momencie, gdy dłużnik jest osobą prawną, można uznać go za niewypłacalnego, gdy jego zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku, a sytuacja ta trwa ponad 24 miesiące.

Upadłość Spółek handlowych jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dłużnik posiada co najmniej dwóch wierzycieli. Ostatnim z kryteriów do ogłoszenia upadłości jest zweryfikowanie czy majątek dłużnika, jest większy niż koszty postępowania upadłościowego.

Kategorie: Prawo handlowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *