Według statystyk wypadki komunikacyjne są najczęstszymi zdarzeniami, podczas których wyrządzona zostaje krzywda materialna lub niematerialne drugiemu człowiekowi.

Wszelkie kwestie dotyczące rozstrzygnięć wypadków o tym charakterze w sprecyzowany sposób określa rozdział XXI Kodeksu karnego: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W tym rozdziale wypadkowi komunikacyjnemu poświęcony został artykuł 177.

Wypadek komunikacyjny najczęściej kojarzony jest z wypadkiem samochodowym, jednakże do tego rodzaju wypadków zaliczyć należy zdarzenia, które mają miejsce w ruchu drogowym, lądowym oraz powietrznym. Z wypadkiem komunikacyjnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy dany pojazd znajdował się w ruchu, jak również w spoczynku. Ponadto o wypadku komunikacyjnym mówimy, gdy został on spowodowany poprzez działanie lub zaniechania pewnych działań tj. nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na pasach.

O odszkodowanie w wypadku komunikacyjnych starać się może każda osoba, która brała w nim bezpośredni udział. Kodeks cywilny jednoznacznie określa takie sytuacje. Są to kolejne:

  • Pieszy, kierowca innego pojazdu,
  • Kierowca, który przyczynił się do wypadku
  • Pasażerowie

Kwestia pasażerów danego pojazdu jest bardzo sporna, ponieważ w świetle prawa pasażer przyczynia się do wypadku w momencie, kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Procent przyczynienia się pasażerów do wypadku zostaje zdefiniowany ostatecznie przez sąd.

Aby dokładnie określić rodzaje odszkodowań, które przysługują uczestnikom, należy zdefiniować skutki wypadku. Występuje rozróżnienie na skutki zwykłe/średnie tj. uszczerbek na zdrowiu, polegający na doprowadzeniu do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które trwają więcej niż 7 dni i nie dłużej niż 28 dni.

Wszelkie kwestie dotyczące rodzajów odszkodowań, zadośćuczynienia oraz renty reguluje Kodeks cywilny. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo ubiegać się o tzw. zadośćuczynienie za krzywdę. Zadośćuczynienie jest współmierne ze skutkiem wypadku oraz kwotą ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, iż poszkodowany, który utracił częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej może ubiegać się o rentę, która ma charakter tymczasowy lub dożywotni.

Odszkodowanie w wypadku komunikacyjnym jest świadczeniem, które bez dwóch zdań należy się poszkodowanemu. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe skłaniają poszkodowanych do podpisywania ugody za stosunkowo niską kwotę na tle wyrządzonej krzywdy. Warto w tej sytuacji udać się po poradę prawną i wystąpić o odszkodowanie w sądzie. Tylko wtedy mamy szansę na wygraną z ubezpieczycielem oraz na godną rekompensatę.

Kategorie: Odszkodowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *