Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • konsultaccji i porad prawnych, także w języku angielskim,
  • reprezencji klientów przed sądami, urzędami , organami ścigania
  • sporządzania pism procesowych i pozasądowych,
  • tworzenia opinii prawnych,
  • sporządzania umów i kontraktów,
  • negocjacji i mediacji,
  • spraw pracowniczych,
  • windykacji i dochodzenia wierzytelności,
  • zakładania spółek handlowych.

Świadczymy pomoc prawną dla osób podejrzanych o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Prowadzimy sprawy z zakresu zamówień publicznych – sporządzamy regulaminy zamówień publicznych, oceniamy SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) od strony prawnej, tworzymy umowy sporządzane w ramach zamówień publicznych, reprezentujemy wykonawców i zamawiających w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Ponadto organizujemy szkolenia dla firm w zakresie problematyki prawnej. Uczestniczymy w konferencjach branżowych jako wykładowcy, gdzie omawiamy nurtujące uczestników zagadnienia prawne.

W celu zaoferowania klientom kancelarii kompleksowej obsługi, współpracujemy z komornikiem i notariuszem.