Każda sprawa jest inna, dlatego wynagrodzenie kancelarii ustalamy zawsze indywidualnie w zależności od etapu, stopnia skomplikowania i rodzaju sprawy. Klientom oferujemy rozliczenie na zasadzie:

ryczałtu, czyli wynagrodzenia za sprawę, gdzie z góry ustalany jest zakres czynności kancelarii (przygotowanie pisma procesowego, instancja sądowa, itp.);

wynagrodzenia za pracę godzinową, gdzie wartość wynagrodzenia zależy od nakładu pracy potrzebnego na rozwiązanie danego problemu prawnego – ta forma rozliczeń jest najbardziej adekwatna dla firm;

wynagrodzenia za sukces – success fee jest wypłacane obok wynagrodzenia ryczałtowego, które może być odpowiednio niższe; może to być na przykład procent od zasądzonej na rzecz klienta kwoty.

Nie prowadzimy spraw, w których wynagrodzenie kancelarii zależne jest tylko od wygranej. Uniemożliwiają to przepisy polskiego prawa. Niemniej jednak, oferowane przez nas stawki są konkurencyjne na rynku warszawskim. Zapraszamy do kontaktu i konsultacji w celu ustalenia warunków współpracy.