Zachowek jest formą zabezpieczenia najbliższej rodziny zmarłego. W sytuacji, gdy głównym spadkobiercą zostaje osoba wyłączona z kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy, rodzina ma prawo dochodzić roszczeń względem takiej osoby.

Według prawa spadkowego zachowek należy się tylko i wyłącznie najbliższej rodzinie zmarłego.

Wyszczególniamy kolejno:

  • Zstępnych zmarłego: tj. jego dzieci, w przypadku gdy dzieci nie żyją kolejno ich dzieci, wnuki, prawnuki,
  • Małżonkowi,
  • Rodzicom: ale tylko w przypadku, gdy zmarły nie posiadał współmałżonka ani dzieci.

Warto podkreślić, iż zachowek nie należy się osobom wydziedziczonym w testamencie, osobom, które zostaną sądownie uznane za niegodne dziedziczenia, osobom, które zrzekły się dziedziczenia, a także małżonkowi wyłączonemu z dziedziczenia. Małżonek wyłączony z dziedziczenia to osoba będąca ze spadkodawcą w separacji, a także, przeciwko której zmarły przed śmiercią wystąpił z wnioskiem o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy współmałżonka.

zachowek

Zachowek przysługuje uprawnionym osobom w momencie, gdy dana osoba nie otrzymała należytej części spadku na skutek dziedziczenia, a także w formie darowizny jeszcze za życia spadkodawcy. Uprawniony może również żądać uzupełnienia spadku, który został mu przekazany w niepełnej formie. Warto podkreślić, iż osoba uprawniona do zachowku nie może żądać otrzymania rzeczy materialnej, która jest zaliczona do spadku bądź określona jako jego składnik, ma prawo jedynie do otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Zachowek jest tylko i wyłącznie roszczeniem pieniężnym.

Spadkodawca może pozbawić najbliższą rodzinę dochodzenia prawa do zachowku poprzez wydziedziczenie. Sytuacja ta ma natomiast miejsce tylko i wyłącznie w kilku wyszczególnionych przez ustawodawcę miejscach:

  • Uprawniony do niego, wbrew woli spadkodawcy, postępuje w sposób rażąco niezgodny z obowiązującymi normami społecznymi.
  • Uprawniony do niego dopuścił się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności bądź obrazy czci
  • Uprawniony uporczywie i umyślnie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Kategorie: Spadek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *